logga Svenska Brassförbundet

Årsmöte

Söndagen den 17 mars hölls årsmöte för Svenska Brassbandförbundet i Jönköping. Mötet startade med en guidad visning av Jönköpings nya konserthus Spira. På de efterföljande förhandlingarna redogjordes för verksamhetsåret 2012 och planerna för 2013 presenterades. Projektet Framåt Brass fortsätter ytterligare ett år. 2013 års brassbandfestival kommer att hållas i Värnamo 8-9 november. En ny styrelse […]