logga Svenska Brassförbundet

Styrelsen

Styrelsen för Svenska Brassbandförbundet

Svenska Brassbandförbundet
Berit Palmquist, ordförande
Sören Jilderbo, vice ordförande
Axel Olesund, sekreterare
Olof Forsberg, kassör
Bo Winborg, ledamot
Mikael Claesson, suppleant
Carina Bigelius, suppleant