logga Svenska Brassförbundet

Förbundet

Svenska Brassbandförbundet (SBBF), är en fristående ideell organisation vars syfte är att främja svenska brassbands utveckling.

SBBF arrangerar tävlingar, konserter, seminarier och utställningar och vill på så sätt vara ett led i arbetet med att höja orkestrarnas kvalité och kvantitet.

Genom SBBF är Sverige representerat i European Brass Band Association (EBBA), som varje år arrangerar EM för brassband.

SBBF ska även fortsättningsvis arrangera SM för brassband, men vi arbetar för att verksamheten ska utvidgas till att också omfatta tex. dirigentutbildning, modeller för elevrekrytering samt kartläggning av svenska tonsättare och arrangörer av brassbandmusik.

Vi vill härmed inbjuda alla svenska brassband att bli medlemmar i Svenska brassbandförbundet och därmed visa att man vill vara med i arbetet med att främja utvecklingen.

Medlemsavgiften är endast 500 kr/orkester.
Avgiften betalas in till SBBF:s plusgiro 14 47 91 -1 eller bankgiro 341-4844.

Svenska Brassbandförbundet