logga Svenska Brassförbundet

Årsmöte

Söndagen den 17 mars hölls årsmöte för Svenska Brassbandförbundet i Jönköping. Mötet startade med en guidad visning av Jönköpings nya konserthus Spira.

På de efterföljande förhandlingarna redogjordes för verksamhetsåret 2012 och planerna för 2013 presenterades.

  • Projektet Framåt Brass fortsätter ytterligare ett år.
  • 2013 års brassbandfestival kommer att hållas i Värnamo 8-9 november.

En ny styrelse valdes där Jörgen Johansson lämnar styrelsen och ersätts av Mikael Claesson.

Styrelsen

Bertil Johansson, Bo Winborg, Olof Forsberg, Berit Palmquist, Martin Lindor, Sören Jilderbo och Mikael Claesson.