Arkiv | Styrelsen RSS för den här sektionen

Kulturstipendium till Berit Palmquist

Svenska Brassbandförbundets ordförande, Berit Palmquist från Torsby, har tilldelats Wermländska sällskapet i Stockholms kulturstipendium 2015 för sina musikaliska insatser. Berit får stipendiet för att hon med stort engagemang och fokus på kvalitet har utbildat, utvecklat och lett blåsmusiker på central och lokal nivå. Till vänster: Hans Olofsson, klubbmästare. Till höger: Gunnar Billinger, ordförande. (Foto: Emelie […]

Årsmöte

Söndagen den 17 mars hölls årsmöte för Svenska Brassbandförbundet i Jönköping. Mötet startade med en guidad visning av Jönköpings nya konserthus Spira. På de efterföljande förhandlingarna redogjordes för verksamhetsåret 2012 och planerna för 2013 presenterades. Projektet Framåt Brass fortsätter ytterligare ett år. 2013 års brassbandfestival kommer att hållas i Värnamo 8-9 november. En ny styrelse […]