logga Svenska Brassförbundet

Svenska Marschfestivalen 2022

Whit Friday med Åsenhöga

Svenska Marschfestivalen kom till under pandemiåret 2021 för att inspirera våra svenska brassband att hålla igång verksamheten under Corona-pandemin. Totalt 17 brassband deltog i de tre divisionerna samt i Festivalklassen (som genomfördes utom tävlan).

Nu följer vi upp detta med Svenska Marschfestivalen 2022 och inte nog med det, vi bjuder även in norska och danska brassband till tävlingen för att stärka de nordiska banden (i dubbel bemärkelse). Vi maximerar dock antalet norska respektive danska band till 10 band per land. Däremot är alla svenska brassband välkomna att delta.

Upplägget blir i princip det samma som förra året:
 • Tävlingen genomförs i tre divisioner (division 1, division 2 och Minibrass) + Festivalklass.

 • Division 1 väljer en av följande marscher:

  Knight Templar George Allen
  Ravenswood William Rimmer
  The Cossack William Rimmer
  The Liberator George Marshall
 • Division 2 väljer en av följande marscher:

  The Cross of Honour William Rimmer
  Death or Glory R B Hall
  Slaidburn William Rimmer
  Star Lake Eric Ball
 • Minibrassdivisionen väljer en av följande marscher:

  Minibrass består av deltagare födda 2006 och senare. Max tre deltagare/band får vara födda tidigare än 2006.
  Hollyhedge March Stuart Johnson
  Framåt! Marsch! Tom Brevik (gratis noter finns att ladda ned här »)
 • Det är också möjligt att delta utom tävlan i Festivalklass. Då väljer man vilken man vill av ovanstående marscher. Band i festivalklass kommer alltså inte att bedömas och rangordnas av domare.

 • Den 21 maj är det ”Blåsmusikens dag” i Sverige och detta datum blir startskottet för Svenska Marschfestivalen 2022
 • Under perioden 21 maj – 31 augusti ska den valda marschen spelas in och filmas.

  Regler:

  1. Filmning/inspelning måste ske utomhus. Orkestern ska spela stående. Fritt antal deltagare per band och det är också fritt att ha med slagverk eller inte. (Den riktiga Whit-Friday-tävlingen genomförs alltid helt utan slagverk). Filmning kan med fördel ske med en vanlig mobiltelefon om man inte har tillgång till annan utrustning.
  2. Bidraget som skickas in ska filmas i en (1) tagning utan redigering. Ljud och bild i samma tagning. Det är ok att göra flera försök och skicka in den inspelning som man tycker blir bäst, men en kontrollant som ska godkännas av SBBF måste finnas på plats under inspelningen för att bevaka och skriftligen intyga att reglerna efterföljs.
  3. Filmen med bandets inspelning skickas via www.sprend.com till Olof Forsberg på olof@brassband.se senast den 31 augusti och valet av marsch visar vilken division man tillhör.
  4. När alla bidrag har kommit in (senast 2022-08-31) skickas bidragen (enbart ljudfilerna) vidare till 3 erfarna domare (internationella domare som är väl bekanta med Whit Friday). Domarna kommer alltså inte veta vilket band som spelar eftersom de endast får tillgång till ljudfilen.
  5. Domarna rangordnar alla bidrag från plats 1 och uppåt utan att konversera med varandra och denna rangordning som sammanräknas utgör tävlingsresultatet. Exempel: ”Domare 1” placerar band nummer 5 på plats 1 = 1 poäng ”Domare 2” placerar band nummer 5 på plats 2 = 2 poäng ”Domare 3” placerar bande nummer 5 på plats 5 = 5 poäng Slutpoäng: 8 poäng (1+2+5 = 8). Lägst poängsumma vinner. En av domarna utses till huvuddomare och vid lika poängställning blir huvuddomarens rangordning avgörande.
  6. När domarnas resultat är klart läggs samtliga bidrag ut på Facebook, Youtube och på brassband.se. Ett bidrag per dag. Därefter presenteras domarnas rangordning och vinnarna avslöjas.
  7. 1:an och 2:an i varje division tilldelas en pokal plus ett penningpris.Division 1: 1:a pris 5000 SEK, 2:a pris 3000 SEK Division 2: 1:a pris 4000 SEK, 2:a pris 2000 SEK Minibrass: 1:a pris 2000 SEK, 2:a pris 1000 SEK
  8. Deltagaravgiften är endast 300 SEK per deltagande band.
 • För att veta hur många band vi blir så vill vi ha er anmälan senast den 30 juni.För de norska och danska banden är det ”först till kvarn” som gäller – max 10 band från Norge och max 10 band från Danmark får delta.

FRÅGOR?

Kontakta Berit Palmquist berit@brassband.se eller Olof Forsberg olof@brassband.se.