logga Svenska Brassförbundet

Vill du studera brassband i Norge?

Brassbandslinjen vid Manger Folkhögskola fyller 40 år 2020. Skolan har genom åren haft många studenter från de nordiska länderna, särskilt från Sverige.

I samband med 40-årsjubileet önskar skolan att förstärka det nordiska samarbetet. Inför skolåren 2019-2020 och 2020-2021 kommer de därför att erbjuda en kraftigt rabatterad studieplats för en student från vart och ett av de nordiska länderna. Priset för dessa jubileumsplatser är 40 000 norska kronor. Det innebär en rabatt på 65,5% av ordinarie pris.

Skolan har studieplatser på följande instrument: kornett, trumpet, horn, bariton, eufonium, tenortrombon, bastrombon, tuba och slagverk. Det finns även möjlighet att studera dirigering.

Ansökningsblanketten finns här.

Du ansöker via det vanliga ansökningsformuläret och markerar ansökan med “nordisk sökande – jubileum”.

Läs mer om brassbandlinjen
Läs mer om Manger Folkhögskola

Brassbandlinjen vid Manger Folkhögskola.