logga Svenska Brassförbundet

Oväntat besök på Hjortsbergalägret

Mitt under ett rytmikpass fick Hjortsbergalägret ett oväntat och celebert besök.