Superstämmor till Minibrassfestivalen

Nu kan du ladda ner superstämmor till minibrassens obligatoriska stycke på Minibrassfestivalen. Superstämmor är tänkta som ett lättare alternativ för de musikanter som inte kommit så långt. Det är dock upp till varje dirigent att avgöra om man hellre vill använda befintliga stämmor och göra egna justeringar vid behov. Superstämmor Bb Superstämmor Eb Slagverk minibrass: 9 […]

Musik för minibrass

Nu har vi lagt ut ett 20-tal nya enkla brassarrangemang som tagits fram i Framåt Brass-projektet. Arrangemangen kan hämtas helt kostnadsfritt och vi hoppas att denna nya repertoar skall bli till nytta och glädje.