logga Svenska Brassförbundet

Teststycken Brassbandfestivalen 2021

Enligt beslut av SBBFs årsmöte 20 mars 2021 kommer årets festival som är planerad 12-13 november i Värnamo, att genomföras med obligatoriskt stycke endast i Elitdivisionen. Beslutet föranleds av det osäkra läget med bandens möjligheter att förbereda sig på grund av Corona-restriktioner.

Svenska Brassbandfestivalen 2021

Elitdivisionen

Fredag: Teststycke Ballet for band av Joseph Horowitz, ca 11 minuter

Lördag: Ett fritt valt program om max 20 minuter

Division 1 och 2

Lördag: Ett fritt valt program om max 25 minuter

Minibrass

Fredag: Ett fritt valt program om max 12 minuter

Festivalklass

Lördag: Ett fritt valt program om max 20 minuter, ej tävling

SBBF Styrelsen
2021-04-11