logga Svenska Brassförbundet

Svenska Brassbandfestivalen 2020

Obligatoriska stycken för Svenska Brassbandfestivalen 2020

Elitdivision: On Alderley Edge, Peter Graham (längd 16.18 min)
Dessutom framförs ett fritt valt stycke på max 20 minuter.

Division 1: My Treasure (Wilfred Heaton) (längd 8 min)
Ska ingå i ett program på max 25 minuter.

Division 2: Light of the World (Dean Goffin) (längd 6.40 min)
Ska ingå i ett program på max 25 minuter.

Minibrass: Suite for Youth (Ivo Kouwenhoven) (längd 6.30 min)
Ska ingå i ett program på max 15 minuter.