logga Svenska Brassförbundet

Svenska Brassbandfestivalen 2020

Information till alla brassband i Sverige
angående Svenska Brassbandfestivalen 2020.

SBBF:s styrelse vill informera om hur vi tänker inför Brassbandfestivalen 2020 med anledning av Corona-pandemin och all osäkerhet som den medför när det gäller planering.

Vår ambition är att festivalen ska genomföras i Värnamo på planerat datum 13-14 november. Men för att undvika avbokningar som kan medföra extra kostnader i händelse av att evenemanget måste ställas in har vi ändrat i programmet när det gäller medverkande. Det innebär att medverkan av Brighouse & Rastrick Band flyttas fram till festivalen 2021.

Styrelsen följer myndigheternas rekommendationer och fattar beslut utifrån dessa. Vi räknar med att kunna lämna besked om festivalens genomförande senast 31 augusti.

Anmälan till festivalen och bokning av biljetter kan göras via hemsidan från söndag 20 september kl 18.00 fram till onsdag 30 september 24.00.

Vi hoppas ni kommer att ha möjlighet att förbereda er och repetera som vanligt i höst och att vi ses i Arken för ännu en fantastisk Brassbandfestival!

Vänliga hälsningar

SBBF:s styrelse
Berit Palmquist, ordförande