logga Svenska Brassförbundet

Reportage i Värnamo Nyheter

Värnamo Nyheter har gjort ett reportage och en liten film om Lilla Brassfestivalen.

LillaLucasReportageVN