logga Svenska Brassförbundet

Rephelg med Éowyn brassband

Rephelg med Éowyn brassband – Sveriges enda kvinnliga brass!

Lördagen den 20:e september hände det något smått historiskt. En replokal i Göteborg fylldes vid tiotiden av uteslutande kvinnliga brassmusikanter. Sveriges enda kvinnliga brassband – Éowyn brassband träffades för första gången i år och musikanterna kom från Göteborg, Stockholm, Småland och Skåne.

Bandet bildades under en helg i mars 2013, då vi repeterade och medverkade musikaliskt i en gudstjänst i Flatåskyrkan, Göteborg. Idén med bandet är att ha roligt och spela tillsammans och att inspirera och väcka spelglädje. Bandet finns också för att väga upp något för alla de brassband vars medlemmar till större delen består av män. Tack vare stöd från Bilda, Windcorp och Irisstipendiet har det varit möjligt att starta brasset.

Éowyn brassband kommer att ha avslutningskonserten på Pingstbrass årskonferens den 4:e oktober i Bankeryd. På programmet står bland annat på Bugler’s holiday, Assignment, Summon the dragon och Florentine March. Dirigent är Mia Bergroth.

Läs mer på vår hemsida!

(Foto: Martin Ståhl och Charlotte Hamngren Blomqvist. Text: Malin Arup)