logga Svenska Brassförbundet

Brassbandfestivalen 2015

Här är bilder från Svenska Brassbandfestivalen 2015 tagna av Olof Forsberg.