logga Svenska Brassförbundet

Kallelse årsmöte

Svenska Brassbandförbundets årsmöte 2021 hålls lördag 20 mars kl 11.00. Mötet kommer att genomföras digitalt via ZOOM.

Varje medlemsorkester har rätt att vid årsmötet representeras av två ombud med rösträtt. Vänligen meddela vilka personer (inklusive mailadresser) som deltar från er orkester så att dessa kan få länk för uppkoppling.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet dvs. senast 20 februari. Anmälan och motioner skickas till beritpalmquist22@gmail.com

Valberedningens ordförande är:
Lars Pettersson, Betlehemskyrkans Musikkår, Göteborg
Mail: lassekillen@hotmail.com. Tel: 073-821 75 59

Övriga ledamöter i valberedningen:
Mats Odenstad, Järfälla Brass Band
Annie Broddås, Åsenhöga Brassband

Årsmöteshandlingar skickas ut två veckor före årsmötet.

Välkommen

Berit Palmquist, ordförande