logga Svenska Brassförbundet

Årsmöte

SBBF:s årsmöte hålls i Gnosjö Missionskyrka den 30 mars kl. 11.00.
Varje medlemsorkester har rätt att delta med två representanter.
Välkommen att vara med och påverka.