logga Svenska Brassförbundet

Årsmöte 2024

dags för årsmöte

Årets årsmöte sker digitalt, via Zoom.

NÄR: söndag 17:e mars kl 20.00
ANMÄLAN: Mejla till berit@brassband.se för att få Zoom-länken.