logga Svenska Brassförbundet

Svenska marschfestivalen 2022 – Bidragen

marscherande tromboner

Bidrag #19

Lunds brassband

Division 1

Bidrag #18

Fjordbrass (Norge)

Division 2

Bidrag #17

Sola Brassband (Norge)

Division 1

Bidrag #16

Trondheim Brass (Norge)

Division 1

Bidrag #15

Flå Musikkorps (Norge)

Division 2

Bidrag #14

Åsenhöga Brassband

Division 1

Bidrag #13

Immanuel Brass, Jönköping

Division 2

Bidrag #12

Halmstad Brass

Division 2

Bidrag #11

Immanuel brass, Enköping

Division 2

Bidrag #10

Immanuel Minibrass, Enköping

Minibrass

Bidrag #9

Helsingborgs brassband, Helsingborg

Division 2

Bidrag #8

Limhamns Brassband, Limhamn

Division 1

Bidrag #7

Windcorp Brass Band, Göteborg

Division 1

Bidrag #6

Åsenhöga Youth Brass Band (ÅYBB), Åsenhöga

Minibrass

Bidrag #5

Hjemmeværnets musikkorps (Danmark)

Division 2

Bidrag #4

Lyngby-Taarbæk Brass Band (Danmark)

Division 1

Bidrag #3

Flesland Musikklag, Bergen (Norge)

Division 1

Bidrag #2

Betlehemskyrkans Musikkår, Göteborg

Division 1

Bidrag #1

Allianskyrkans Musikkår, Jönköping

Division 2