logga Svenska Brassförbundet

Framåt Brass

Nytt sätt att få fler att spela brass!

Svenska Brassbandförbundet (SBBF) har beviljats pengar av Leader för att arbeta med ett rekryteringsprojekt i västra småland. Under devisen ”Nytt brass på tre kvart” ska både ungdomar och äldre som aldrig spelat ett brassinstrument lockas till att börja spela.

Projektet skall löpa under tre år, och en förhoppning är att denna modell sedan ska användas över hela landet.

Målet är att under projekttiden rekrytera tio nya ledare och att lära 100 nya musikanter att spela i orkester.

Vi vet att många orkestrar har svårt att rekrytera nya musikanter och antalet blåsmuciserande barn och ungdomar har minskat under flera år.

SBBF ser som sin uppgift att arbeta för en positiv utveckling av den svenska brassbandrörelsen.

Framåt Brass

Framåt Brass! Var då någonstans?

Platser där det nu finns orkestrar som behöver rekrytering, exempelvis i Gislaved, Anderstorp, Gnosjö, Hillerstorp, Vaggeryd, Åsenhöga, Tenhult, Bankeryd och Taberg med flera.

Platser där det funnits orkestrar som lagts ner på grund av brist på ledare och/eller musikanter, t ex Smålandsstenar och Hestra.

Var som helst inom Leaderområdet i olika sammanhang, exempelvis i kyrkor, skolor eller andra föreningar.

Fakta om Leader

Föreningen har sitt område i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och de södra delarna av Jönköpings kommun.

Invånarantalet i detta område är ca 85.000 personer varav 31 000 bor på orter med invånarantal mindre än 3 000 personer.

LAG, Local Action Group, är den grupp som beslutar om projektansökningar  inom Leaderområdet. I Västra Småland består gruppen av 24 personer geografiskt jämt fördelade över området. En tredjedel representerar offentlig sektor, en tredjedel representerar ideell sektor och en tredjedel representera näringslivet.

Framåt Brass