logga Svenska Brassförbundet

Viktig information

SBBF:s styrelse har just beslutat att Lilla Brassfestivalen 2020 är inställd p.g.a. rådande läge med Coronaviruset.

Information om SBBF:S årsmöte kommer att skickas ut inom kort.