logga Svenska Brassförbundet

Svenska Brassbandfestivalen 2021

Här kommer information om årets brassbandfestival. Festivalen sker, som vi informerat om tidigare, på tre platser den 12:e, 13:e och 14:e november. Att informationen har låtit vänta på sig beror på att det har varit otroligt svårt att hitta en lämplig lokal för deltävlingen den 13 november, men nu är det löst

Anmälan ska mejlas till Olof Forsberg senast 10 oktober.

Spelprogram skall postas senast 15 oktober till samma e-postadress.

När det gäller partitur till elitdivisionen samt till division 1 och 2 så vill vi ha in 3 exemplar. Det kommer att vara tre domare i varje division.

Alltså 3 exemplar av partituren skall skickas in per post till nedanstående adress, senast 25 oktober.

Olof Forsberg
Högafors
335 93  ÅSENHÖGA

Följande datum gäller alltså:

  • Anmälan skall vara gjord senast 10 oktober.
  • Spelprogram med titel, kompositör/arrangör skall skickas in till olof@swemix.com senast 15 oktober.
  • Partitur i 3 ex (gäller samtliga divisioner) skall vara postade senast 25 oktober.

Mer information!
Anmälan!