logga Svenska Brassförbundet

Avslutningskonsert Hjortsberga

Här är ett smakprov från Hjortsbergalägrets avslutningskonsert producerat av familjen Holm i Habo.