logga Svenska Brassförbundet

Snart finns Framåt Brass-noter att hämta

Inom kort kommer vi att lägga ut ett 20-tal nya enkla brassarrangemang som tagits fram i Framåt Brass-projektet. Bland kompositörerna hittar vi bl a Tom Brevik, Jakob Törefors, Andreas Wetterlund, Paul Duffy, Axel Olesund, Per Engström och Berit Palmquist.

Arrangemangen kommer att finnas att hämta helt kostnadsfritt och vi hoppas att denna nya repertoar skall bli till nytta och glädje.

Åsanhöga525

Bilden är tagen vid Åsenhöga Youth Brass Bands första övning för  terminen. Tom Breviks ”Jazzy” stod på notstället och fyra nya unga musikanter gjorde debut.