logga Svenska Brassförbundet

SBBF stöttar Kiberaprojektet

Ulf och Ninni Lydahl kommer att åka till Kibera i mars med en ny laddning med instrument och har därmed förmedlat närmare 130 instrument till 11 musikkårer i Nairobi med omnejd. Ett fantastiskt projekt som vi i SBBF valt att stötta med ett litet bidrag till fraktkostnaden av den senaste instrumentladdningen.

Vi önskar Ulf och Ninni en fin resa med många härliga upplevelser.

Läs gärna mer om Kiberaprojektet som drog igång 2010.

Gåvobevis---2019-SBBF