Styrelsen

Styrelsen för Svenska Brassbandförbundet

Svenska BrassbandförbundetBerit Palmquist, ordförande
Sören Jilderbo, v ordförande
Martin Lindor, ledamot
Olof Forsberg, kassör
Bo Winborg, sekreterare
Mikael Claesson, suppleant
Axel Olesund, suppleant