Styrelsen

Styrelsen för Svenska Brassbandförbundet

Svenska BrassbandförbundetBerit Palmquist, ordförande
Sören Jilderbo, vice ordförande
Axel Olesund, sekreterare
Olof Forsberg, kassör
Bo Winborg, ledamot
Mikael Claesson, suppleant
Carina Bigelius, suppleant