logga Svenska Brassförbundet

Frälsningsarméns brassmusik

Under 1920-30 talen gästades Sverige av flera engelska frälsningsarmémusik-kårer. De var av den brittiska ensembleformen brassband, vilket innebar andra typer av bleckblåsinstrument men också en mer utvecklad klangbild med upp till 16-17 olika stämmor. Alltså mycket rikare i uttryck och klangfärg än den svenska mässingssextetten.

Repertoaren var mer utvecklad med större kompositionsformer och inslag av originalmusik, inte bara citat och arrangemang av sångmelodier. Dessa gästande band slog verkligen an hos de svenska musikanterna och musikledarna. Instrumenten byttes ut till de brittiska, musik införskaffades och grammofonskivor med de främsta engelska musikkårerna lyssnade många gärna till.

Brassbandet var planterat i Sverige och blev en typisk och populär musikresurs hos Frälsningsarmén. Idag finns det kvar cirka 25 musikkårer i Frälsningsarmén med allt från 6 till 35 musikanter. Alltså såväl mindre brassensembler som kompletta brassband.

I det senaste numret av tidningen Stridsropet finns en intressant artikel om hur brassbandrörelsen startade i Sverige.

Läs reportaget här.

Stridsropet-brass-1