logga Svenska Brassförbundet

Den sista brasspedagogen

Intresset för att spela brassinstrument har stadigt minskat de senaste tio åren. Nu har flera musikhögskolor tagit bort sina instrumentalpedagogiska utbildningar och ersatt dem med ämneslärarutbildningar där eleverna får studera fler allmänna ämnen och får mindre tid för sina instrument. Detta gör att elever som inte vill gå en specialiserad musikerutbildning utan hellre vill utbilda sig till att undervisa på exempelvis kultur- och musikskolor hamnar mellan stolarna. I det här reportaget medverkar elever och lärare på Musikhögskolan i Malmö med tankar och idéer kring utbildning och framtid.

Den sista brasspedagogen