Brass-SM: Obligatoriska teststycken

Fredrick Schjelderup

Samtliga stycken är skrivna av Fredrick Schjelderup. Elitdivision: Sollicitus Division 1: Ascesion Division 2: Hereditas Minibrass: Nyskrivet stycke som blir klart i början av maj. Fr.o.m den 20 april kan styckena för Elit, div 1 och div 2 beställas från www.notebutikken.no. Minibrasstycket kan beställas fr.o.m. 15 maj. OBS! Vissa förändringar skall göras i styckena så […]

Svenska Brassbandfestivalen 2021 – en annorlunda festival

Svenska Brassbandförbundets styrelse har vid sitt sammanträde den 20 augusti enhälligt beslutat att Svensk Brassbandfestivalen 2021 ska genomföras i form av tre regionala deltävlingar. Bakgrunden är det osäkra Coronaläget beträffande höstens smittspridning och frågetecken kring hur länge nuvarande restriktioner kommer att finnas kvar. Läs mer här.