logga Svenska Brassförbundet

Teststycken till årets Brassfestival

Obligatoriska teststycken till årets Brassfestival blir:

  • Elit-divisionen: The Essence of Time – Peter Graham
  • Division 1: Dimensions – Peter Graham
  • Division 2: Alloway Tales – Peter Graham
  • Minibrassdiv.: The Hollyhedge March – Stuart Johnson

Årets teststycken kan beställas från ULID Music.