logga Svenska Brassförbundet

Reportage från Brassbandfestivalen

I årets reportagefilm från Svenska Brassbandfestivalen har vi lagt största fokus på ungdomarna och låtit fem minibrassare berätta om sitt intresse för att spela brassinstrument. Naturligtvis bjuder vi även på glimtar från festivalen i övrigt, bl a smakprov från elitklassen. Tyvärr fick vi inte spela in galakonserten, men massbandet och delar av prisutdelningen kunde vi ändå dokumentera. Liksom förra året är det Emelie Palmquist som befinner sig bakom kameran och Thor-Björn Bergman som har klippt reportaget. Mycket nöje!