logga Svenska Brassförbundet

Årets galakonsert utsåld!

Årets galakonsert utsåld!

Det kan eventuellt finnas ett fåtal återbudsbiljetter. Kontakta Olof Forsberg på olof@swemix.com med förfrågan.

Biljetter till öppningsceremonin på fredag och tävlingarna på fredag/lördag kan köpas i receptionen i Arken.