logga Svenska Brassförbundet

Rapport från Brassbandfestivalen 2013

I den här korta rapporten från årets brassbandfestival i Värnamo berättar Brassbandförbundets ordförande, Berit Palmquist, om förväntningarna på årets festival. Vi får också se ett kort inslag från seminariet med James Morrisons. En sann virtuos.

(Foto: Thor-Björn Bergman, Laszlo Schüszler. Klipp: Thor-Björn Bergman)