logga Svenska Brassförbundet

Kibera for Christ – Brasskonsert 2014

2010 besökte Ulf Lydahl och några vänner Kibera i Kenya. Kibera räknas som den fattigaste kåkstaden i Afrika. Detta besök blev ett minne för livet för det svenska sällskapet. Insamlingar tog fart för att hjälpa de nya vännerna i Kibera och 2012 åkte man ner till Afrika med ett svenskt brassband med musikanter från hela Sverige. Under 10 oförglömliga dagar fick man se och leva och spela med brassmusikanter med helt andra förutsättningar än de vi är vana vid. Med sig på resan hade man 42 instrument och en massa brassnoter som överlämnades som gåva. Insamlingen till Kibera har därefter fortsatt och den 1 februari hölls en härlig brasskonsert i Gnosjö Missionskyrka. Pengar samlades in och gästsolist var ingen mindre än Paul Duffy från England.