logga Svenska Brassförbundet

Brassintroduktion 2009

Bilder från Introduktionskurs i Brassband 2009

I samarbete med Musikhögskolan Ingesund genomförde SBBF en introduktionskurs i brassband 2009.

Kursen vände sig till alla som ville veta mer om brassband som orkesterform. Den var i första hand tänkt som en fortbildning för bleckblåslärare i musik-och kulturskolor men vände sig också till musikstuderande och andra intresserade.

Kursen genomfördes i två delar där del ett var en sommarkurs på Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika 10-13 augusti och del två genomfördes i samband med Svenska Brassbandfestivalen.

Här är lite bilder från kursens första del på Ingesund.