logga Svenska Brassförbundet

Brassbandfestivalen 2018

Här är bilder från Svenska Brassbandfestivalen 2018 tagna av Arne Iderfors, Kalle Palmaer och Olof Forsberg.