logga Svenska Brassförbundet

Information från årsmötet

Söndagens årsmöte är avklarat. Det var dålig uppslutning bland medlemsorkestrarna vilket är tråkigt. Årsmötet skall ju vara ett forum för nya idéer och ge inspiration för våra medlemsorkestrar. Vi får fundera över om vi kan hitta ett annat upplägg till nästa år.

Här är lite information från årsmötet:

  • Årets tävlingsstycken finns angivna i föregående inlägg.En ny öppen Minibrassklass kommer att introduceras till årets festival. Den kommer troligen att kallas för ”Framåt Brass-klassen”. Där kan nybörjarorkestrar (barn eller/och vuxna) ställa upp oavsett hur besättningen ser ut och utan krav på obligatoriskt stycke. Inget tävlingsmoment i den klassen. Mer information kommer framöver.
  • I årets festival kommer både solistpris och sektionspris att delas ut i Elitdivisionen, division 1 och 2.
  • Vi konstaterade att SBBF har en god och stabil ekonomi och därmed manöverutrymme för framtida projekt. Även den nyss avslutade Lilla Brassfestivalen med The Cory band ser ut att gå ihop sig ekonomiskt.
  • Höstens festival är den 11-12 november och till galakonserten kommer regerande norska mästarna Eikanger-Björsvik Musikklag. Information om anmälan m.m. kommer längre fram.
  • Medlemsavgiften är oförändrad: 500,- per orkester. Faktura kommer att skickas ut inom kort.
  • SBBF har i dagsläget 46 medlemsorkestrar.
  • SBBF:s styrelse är: Berit Palmquist (Ordf), Martin Lindor (vice ordf), Bo Winborg (sekr), Olof Forsberg (kassör), Sören Jilderbo – Suppleanter: Mikael Claesson och Bertil Johansson