logga Svenska Brassförbundet

Kallelse till årsmöte 2023

dags för årsmöte

Svenska Brassbandförbundets årsmöte 2023 hålls digitalt via ZOOM söndag 19 mars kl 19.00.

Varje medlemsorkester har rätt att vid årsmötet representeras av två ombud med rösträtt. Vänligen meddela vilka personer som deltar från er orkester (OBS inklusive e-postadresser så att de kan få länk för uppkoppling).

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet, dvs. senast 19 februari.
Anmälan och motioner mejlas till beritpalmquist22@gmail.com.

Valberedningens sammankallande är:
Andreas Wetterlund, Limhamns Brassband
e-post: andreas.wetterlund@malmolive.se, tel: 070-777 25 16

Övriga ledamöter i valberedningen:

  • Mats Odenstad, Järfälla Brass Band
  • Anders Lundin, Betlehemskyrkans Musikkår Göteborg

Årsmöteshandlingar skickas ut två veckor före årsmötet.

Välkommen!
Berit Palmquist, ordförande SBBF