logga Svenska Brassförbundet

Årsmöte 2022 – kallelse

Svenska Brassbandförbundets årsmöte 2022 hålls lördag 26 mars kl 11.00 i Gnosjö Missionskyrka (i samband med Lilla brassfestivalen). Om det p.g.a av restriktioner inte är möjligt att ha ett fysiskt möte så kommer mötet genomföras digitalt via ZOOM.

Varje medlemsorkester har rätt att vid årsmötet representeras av två ombud med rösträtt. Vänligen meddela vilka personer som deltar från er orkester (OBS inklusive mailadresser så att de, vid behov, kan få länk för uppkoppling).

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet dvs. senast 26 februari.
Anmälan och motioner skickas till beritpalmquist22@gmail.com.

Valberedningens sammankallande är:
Andreas Wetterlund, Limhamns Brassband
mail: andreas.wetterlund@malmolive.se, tel: 070-777 25 16

Övriga ledamöter i valberedningen:

  • Mats Odenstad, Järfälla Brass Band
  • Annie Broddås, Åsenhöga Brassband

Årsmöteshandlingar skickas ut två veckor före årsmötet.

Välkommen!
Berit Palmquist, ordförande SBBF